NEWS & PUBLIC AFFAIRS PROGRAMS

NEWS & PUBLIC AFFAIRS PROGRAMS

Talakayan Ngayon hosted by Mr. Perry Pangan, Mr. Boy Santiago and Mr. Albert Lacanlale

Monday-Saturday, 9:00 AM -10:00 AM

Makibalita, makipanayam at makialam sa mga isyung dapat pag-usapan at aksyunan lalo na sa lalawigang Kapampangan.


Ani at Kita sa Agrikultura hosted by the Department of Agriculture Region III

Mondays, 10:00 AM - 12:00 NN

Hatid nito ang mga balita at ibat't ibang impormasiyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at sa iba't ibang bahagi ng bansa.


Earth Talk Central Luzon hosted by the Department of Environment and Natural Resources Region III

Tuesdays, 8:00 AM -9:00 AM

Makinig sa programang tampok sa makakalikasang kamalayan, edukasyon, makabuluhang impormasyon at mga kapaki-pakinabang programa sa wastong pangagalaga, pamamahala at rehabilitasyon ng ating kapaligiran.


Konseho ng Fernandino

Thursdays, 10:00 AM – 11:00 AM

Makinig sa isang oras na serbisyo publiko.


Ang Mamimiling Pinoy hosted by the Department of Trade and Industry Region III

Thursdays, 11:00 AM -11:30 AM

Alamin ang iyong karapatan at tungkulin bilang mamimili.


Fernandino First

Fridays, 10:00 AM -11:00 AM

Makibahagi sa latest na kaganapan at mga programang nakalaan para sa mga Fernandino.


Bukas B.A.Y.A.N hosted by Ms. Cecile Yumul and Mr. Rox Peña

Saturdays, 8:30 AM -9:00 AM

Buksan ang isipan, kalikasan ay pangalagaan.


LISTEN LIVE!